Loading ...

Job content

Ingeniería para el Control del Ruido, SL (ICR ) busca enginyers/es júniorper integrar-se a l’equip de de treball.

El candidat/a ha de tenir formació d’enginyeria de telecomunicacions, enginyeria industrial/mecànica o física. No es requereix tenir experiencia prèvia.

Requeriments:

· Alt nivell de resolució de problemes, capacitat d’aprendre nous mètodes i/o desenvolupar-ne de nous per solucionar problemes d’alt nivell.

· Capacitat de treball tant en equip com de forma autònoma.

· Coneixements en analisi dinàmica experimental (EMA, OMA, ODS), mètode d’elements finits (FEM) i vibro-acoustica.

· Disponibilitat per viatjar arreu del món.

· Permís de conduir B.

· Es valorarà el coneixement i domini del llenguatge de programació Matlab, Python i/o C++.


Realització de diferents tasques en projectes acústics, vibro-acústics i de vibracions tals com:

· Mesures en camp de soroll i vibracions (sectors: construcció, ferrocarrils, aerogeneradors, industria i automoció).

· Post-procés i anàlisi de les dades provinents de mesures (amb mètodes existents i/o amb métodes nous).

· Càlcul numèric amb eines pròpies d’ICR i eïnes externes.


Incorporació immediata a un entorn altament tecnològic on contínuament es desenvolupen nous mètodes i noves eines d’anàlisi vibro-acústica.

Un entorn de treball on els enginyers/es podran desenvolupar les seves pròpies idees (i serà valorat), iniciatives i propostes tècniques.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...