Job type: Full-time

Loading ...

Job content

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR:

Brindaràs els serveis com a especialista en Pediatria per a l’Atenció Integral a l’Infant amb malaltia crònica greu, situació d’alta complexitat i necessitats pal
 • liatives (C2P2).

LES RESPONSABILITATS:
 • Realitzar les tasques assistencials directes i indirectes en aspectes clínics de l’atenció sociosanitària d’infants amb malalties cròniques greus amb complexitat i necessitats pal
 • liatives.
 • Atendre pacients dependents de dispositius, especialment de ventilació.
 • Col
 • laborar en la realització de guàrdies del Centre d’atenció Intermèdia – Casa de Sofia.
 • Tutelar la feina docent i assistencial dels residents que corresponen.
 • Participar en les tasques docents a estudiants i altres professionals.
 • Dissenyar i dur a terme projectes de recerca i cerca pròpia del Centre.
 • Treballar de manera interdisciplinària amb les diferents especialitats implicades en la col
 • laboració assistencial del servei.
 • Col
 • laborar de manera activa en els protocols de les àrees on es realitza l’assistència.

JORNADA HORARI I CONTRACTE:
 • La jornada serà del 100%.
 • 50% de jornada: L’horari serà els dilluns i dimarts de 8:00h a 16:44h amb una hora per dinar, i dimecres de 8:00h a 11:58h.
 • 50% de jornada restant: Realitzaràs mòduls de guàrdies al Centre d’atenció Intermèdia Casa de Sofia.
 • Contracte indefinit.

Requisits:

EL PERFIL QUE BUSQUEM:
 • Estar en possessió del títol de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia.
 • Estar en possessió del títol Especialista en Pediatria (via MIR).
 • Experiència en atenció pal
 • liativa pediàtrica, Pacient Crònic Complex i Pacient Ventilat.
 • Perfil docent.
 • Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals.

VALOREM:
 • Experiència en posada en marxa i desenvolupament de projectes Experiència en docència en atenció pal
 • liativa, pacient crònic complex i ventilació pediàtrica.
 • Màster en atenció pal
 • liativa o altra formació específica.
 • Títol de Doctor/a.
 • Català: Comprensió oral i escrita.
 • Anglès: Comprensió oral i escrita.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al botó “Inscriu-te” que veus en aquesta mateixa pantalla.

El termini de presentacions de sol
 • licituds serà de 10 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquesta selecció.

Esplugues de Llobregat, 20/10/2022
Loading ...
Loading ...

Deadline: 29-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...