Loading ...

Job content

Especialista Anglès per l’etapa d’infantil 18 hores setmanals. Contracte de substuitució.

Dates: del 21 de març al 8 d’abril del 2022

Tasques a desenvolupar:

  • Impartir l’ensenyament de continguts curriculars en una llengua estrangera a través d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i llengua d’acord amb el projecte lingüístic del centre.
  • Impartir docència d’àrees o matèries no lingüístiques en una llengua estrangera per tal d’augmentar la competència lingüística de l’alumnat en aquesta llengua i en el cicle o cicles que correspongui, respectant els continguts que fixa el currículum vigent per a la matèria no lingüística impartida i assegurant-se l’assoliment.
  • Coordinar la seva tasca docent amb el professorat de llengua estrangera amb l’objectiu de planificar conjuntament la programació d’aula de les diverses matèries.
  • Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de la llengua estrangera que correspongui d’acord amb el pla lingüístic del centre.

Titulació: Grau infantil finalitzat

Nivell d’anglès requerit: Advanced o Proficiency. Fluidesa en l’idioma.Experiència en docència.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 29-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...